Info

`Het meest persoonlijke is universeel`

Datgene waar je je het meeste voor schaamt en niet durft te delen is vaak het meest herkenbaar voor anderen in jouw omgeving. Maar omdat het iets kwetsbaars is en je
bang bent voor een veroordeling of afwijzing, hou je het meestal angstvallig voor jezelf.

Er zijn dan allerlei secundaire emoties die tussen jou en de ander staan (schaamte, schuldgevoel, onzekerheid, irritatie) en die zijn vaak zichtbaar in non-verbaal gedrag (vermijden van oogcontact, lichamelijk afstand houden, gezichtsexpressie).
Deze cues worden echter wel opgemerkt door de voelsprieten van anderen, die hier
vervolgens ook weer op reageren. Zo ontstaan “freezing relationships” en “interactionele
allergieën” in samenwerkingsrelaties tussen teamleden of tussen leidinggevenden (managers) en hen die onder hun hoede werken.

Het AT-team staat voor AuThenticiteit, ofwel het altijd jezelf durven zijn in moeilijke situaties.

Authenticiteit begint met het lef om je eerlijk en kwetsbaar op te stellen en je weer te verbinden met de primaire emoties van jezelf en de ander. Denken en handelen vanuit vertrouwen en synergie in plaats van wantrouwen en achterdocht.

Het AT-team wordt gevormd door Armand de Wit, senior trainer bij het opleidingsinstituut voor Justitie en Theo van Meer, klinisch psycholoog / psychotherapeut in eigen praktijk. Zij hebben elkaar gevonden als ervaren trainers/docenten in het uitstralen, versterken en professionaliseren van echtheid
als basisvoorwaarde voor teamcohesie en groepsprestaties.

In 1- of meerdaagse- trainingen combineren zijn fysieke samenwerkings-oefeningen met het versterken van interactionele vaardigheden en opbouwen van TOM (theory of mind). Dit is het vermogen om je in te leven in de emotionele belevingswereld van de ander, emoties te herkennen en dit te koppelen aan eigen ervaringen. Dit leidt tot wederzijds vertrouwen, verbondenheid en veiligheid. Dit zijn de optimale voorwaarden om te komen
tot teamprestaties.

Doelgroepen zijn teams in (overheids-)organisaties of het bedrijfsleven waar
sprake is van een behoefte aan meer cohesie, een angstcultuur of verstoorde verhoudingen. Afhankelijk van de doelstelling van de opdrachtgever kan in een
strategie-bespreking gekozen worden om te werken met (uitvoerende) teams, leidinggevenden of beiden.

4