Pagina Armand

armant

Armand de Wit

Ik ben Armand de Wit, en ben werkzaam als senior trainer bij een opleidingsinstituut. Wij ontwikkelen en verzorgen opleidingen en maatwerktrainingen voor het personeel die werkzaam zijn binnen het gevangeniswezen. Zij werken allemaal in een dienstverlenend beroep en zetten zich in om een ingeslotene voor te bereiden om een goede terugkeer in de maatschappij. Kortom een bedrijf waar alles draait om mensen, het werken voor mensen en met mensen.
Wat ik belangrijk vind als mens/ trainer is dat de mensen met wie ik werk eerlijk zijn, hard werken en daarbij echt en origineel (authenticiteit) zijn en zich kwetsbaar durven op te stellen. Mensen die laten zien wie ze daadwerkelijk zijn. Mensen die “gewenst” gedrag vertonen tijdens een training, daar verdwijnt voor mij snel de interesse of wordt het een uitdaging naar het echte gedrag ! (hangt van de soort training af) Zodra we de “echte ik” zien van een persoon heeft dat direct effect in de groep en leidt dat meer cohesie binnen de groep.
Wat ik met onze trainingen dan ook wil bereiken is dat mensen echt en origineel zijn naar elkaar. Tenslotte is het meest persoonlijke universeel !
Dit probeer ik te bereiken door de deelnemer te voorzien van informatie (theorie) en door oefeningen (praktijk) met ze te doen wat moet leiden tot gesprekstof. Dit alles hoop ik dan het liefst met te bereiken met veel lol, hard werken, veel van elkaar leren en dit samen te doen met Theo !

Profielschets (CV)

Taak- en resultaatgericht

Bij alles wat ik doe, probeer ik met maximale inzet het hoogst haalbare resultaat te behalen om zaken naar tevredenheid te kunnen afronden. Ik vind het prettig om resultaatgericht te werken en daadwerkelijk vernieuwingen door te voeren die positief merkbaar zijn voor de eindgebruiker.

Teamplayer

Ik vind het prettig om samen met een groep mensen een gemeenschappelijk doel te bereiken. Door elkaar aan te vullen kun je tot een beter resultaat komen: samen oplossingen bedenken om kwaliteit of het doel te verbeteren of te professionaliseren. Wanneer veranderingen moeten worden doorgevoerd vind ik het belangrijk om een ieder die het aangaat, tijdig te betrekken bij het proces.

Loyaal en betrouwbaar

Mijn verantwoordelijkheidsgevoel is groot. Als ik ergens voor ga en er volledig achter sta, dan ook voor de volle honderd procent, houd ik me aan de gemaakte afspraken en ben betrouwbaar voor de collegae.

Eerlijk

Over het algemeen word ik niet snel kwaad maar, wanneer het op eerlijkheid aankomt ben ik wel gevoelig. Voor mij is eerlijkheid de basis voor iedere relatie tussen twee of meer mensen.

Hulpvaardig en klantgericht

Ik ben dienstverlenend ingesteld: ik doe graag iets voor een ander. Luisteren en inlevingsvermogen zijn hierbij cruciaal.

Kwaliteit voorop

Mijn oplossingen en adviezen in mijn werk onderbouw ik zorgvuldig en zijn verantwoord. Door een gedegen vooronderzoek. Leveren van kwaliteit is voor mij een belangrijk onderdeel in mij werk en dus een prioriteit.

Ik vind het prettig om samen met een groep mensen een gemeenschappelijk doel te bereiken. Door elkaar aan te vullen kun je tot een beter resultaat komen: samen oplossingen bedenken om kwaliteit of het doel te verbeteren of te professionaliseren. Wanneer veranderingen moeten worden doorgevoerd vind ik het belangrijk om een ieder die het aangaat, tijdig te betrekken bij het proces.